Последно въведени
опростена форма: 科学
тълкование: 1) наука; отрасъл на науката; научен
2) който отговаря на нуждите на науката, научен

опростена форма: 动态
тълкование: 1) обстановка, ситуация
2) движение, динамика; процес, ход; динамичен

опростена форма: 题目
тълкование: 1) заглавие; название; наименование; тема, сюжет
2) оценка, характеристика, анотация
3) предлог, повод

опростена форма: 参考文献
тълкование: справочен материал; използвана литература; библиография

опростена форма: 国内外
тълкование: в страната и чужбина

опростена форма: 往返
тълкование: отива и се връща; отиване и връщане; в двата края; двупосочен;

опростена форма: 临时
тълкование: 1) в нужния момент; когато потрябва
2) извънреден; внезапен; извънредно; внезапно;

опростена форма: 符合
тълкование: 1) съответствам, отговарям (на нещо); съвпадам с (изискванията, интересите); съвпадение (с); съответствие (нещо)
2) мат. конгруентен

опростена форма: 移动
тълкование: 1) придвижвам, премествам
2) премествам се; измествам се, движа се; подвижен
3) тех. транспозиция
4) China Mobile (съкр. 中国移动通信)

опростена форма: 领导
тълкование: 1) ръководя, водя; възглавявам; вървя начело
2) ръководство; ръководещ