Последно въведени
опростена форма:
тълкование: примигвам; проблясвам; мигам; светвам и угасвам; примигване; светване и угасване;

[闪 съкр. вм. 閃]
shǎn
I гл.
1) бляскам, мяркам се, преливам се (в огън ), отливам (с блясък)
遠處有燈火閃了一下 в далечината присветна огън
一道強烈的白光閃得人眼花 ослепителният бял лъч така светна, че видяхме звезди в очите
他們手裹的劍閃了一下亮光 мечове с ярък блясък светеха в ръцете им
閃紅 бляскам с червена светлина
眼睛閃着怒火 очите светят от гняв
2) отскачам; шмугвам се; изплъзвам се, отклонявам се, извръщам се
閃在一邊 отскачам встрани, измъквам се
閃在樹後 шмугвам се зад дървото
3) пързалям се, хлъзгам се бързо (надолу)
他腳下一滑, 閃了閃, 跌下水去 той се подхлъзна, пързулна се и падна във водата
4) навяхвам, разтягам; излизам от пътя (от рязко движение)
閃了手 навяхвам ръка
猛一扭頭, 脖子閃了 така рязко обърна глава, че си сецна врата
5) хвърлям, оставям (напр. сина)
拋閃 оставям (хвърлям) на произвола на съдбата
閃得孤又苦 хвърляте (ме) в сирота и страдания
II същ.
1) мълния
打了一個閃 удари мълния
2) неуспех; неочакваност, неприятна случайност
不想又喫了這一閃 неочаквано отново претърпяхме този(такъв) неуспех
III собств.
1) съкр. семити; семитски
閃含 семито-хамитски
2) Шан (фамилия)


опростена форма: 依然
тълкование: 1) по предишнму, по старому, все едно и също, все така
2) увлечен; привързан

опростена форма: 更换
тълкование: сменям; подменям; заменям; променям; изменям;

опростена форма: 电源适配器
тълкование: захранващ блок; захранващ източник; захранващ адаптер; адаптер; източник на захнранване; блок за захранване;

опростена форма: 尊敬
тълкование: уважавам; почитам; почет; уважение; уважаеми;

опростена форма: 操作
тълкование: 1) трудя се; изпълнявам тежка физическа работа, занимавам се с физически труд
2) процес на работа; труд; работа; операция
操作規程 ред (правила) за работа
安全操作規程 правила на техниката за безопасност
3) тех. работа (на машини, механизми); работен
操作壓力 работно налягане

опростена форма: 来信
тълкование: 1) входящо писмо (отношение); [получено] писмо
2) получавам писмо

опростена форма: 反馈
тълкование: ел. обратна връзка; обратна (за връзка)
反饋耦合 обратна връзка

опростена форма: 支持
тълкование: 1) поддържам (някого за нещо); водя; изпълнявам; поддръжка; помощ; съпорт;
2) справям се; държа се, твърдо стоя; издържам
3) удовлетворявам (потребности); доставям (добива)м нужните средства

опростена форма: 机器
тълкование: машина, механизъм; устройство; машинен; механически