Последно въведени
опростена форма: 到处
тълкование: 1) на всяко място; повсеместно, където и да е
2) навсякъде, на всички места

опростена форма: 局势
тълкование: положение, ситуация; обстановка; обстоятелства

опростена форма: 动荡
тълкование: нестабилност, турболентност, хаос, тресение, сътресение, безспокоен, тревожен, колебание (на политическа ситуация)

опростена форма: 任务
тълкование:
1) задача; задание, урок; поръчение

趕任務 изпълнявам задача, бързам да направя количество (възможно и в ущърб на качеството)

2) назначение, предназначение; функция; задължение; мисия, роля

充當... 任務 притежявам (някакви) функции
演重要任務 играя важна роля

опростена форма: 当前
тълкование: 1) в близко време; на настоящия етап; най-близък, предстоящ; текущ; съвременен, сегашен, днешен, настоящ
2) [намира се] пред лицето, стои лице в лице [с нас]

опростена форма: 感觉异常性背痛
тълкование: notalgia paresthetica

ноталгия парестетика

парестетична невралгия

опростена форма: 移动电话
тълкование: мобилен телефон

опростена форма:
тълкование: примигвам; проблясвам; мигам; светвам и угасвам; примигване; светване и угасване;

[闪 съкр. вм. 閃]
shǎn
I гл.
1) бляскам, мяркам се, преливам се (в огън ), отливам (с блясък)
遠處有燈火閃了一下 в далечината присветна огън
一道強烈的白光閃得人眼花 ослепителният бял лъч така светна, че видяхме звезди в очите
他們手裹的劍閃了一下亮光 мечове с ярък блясък светеха в ръцете им
閃紅 бляскам с червена светлина
眼睛閃着怒火 очите светят от гняв
2) отскачам; шмугвам се; изплъзвам се, отклонявам се, извръщам се
閃在一邊 отскачам встрани, измъквам се
閃在樹後 шмугвам се зад дървото
3) пързалям се, хлъзгам се бързо (надолу)
他腳下一滑, 閃了閃, 跌下水去 той се подхлъзна, пързулна се и падна във водата
4) навяхвам, разтягам; излизам от пътя (от рязко движение)
閃了手 навяхвам ръка
猛一扭頭, 脖子閃了 така рязко обърна глава, че си сецна врата
5) хвърлям, оставям (напр. сина)
拋閃 оставям (хвърлям) на произвола на съдбата
閃得孤又苦 хвърляте (ме) в сирота и страдания
II същ.
1) мълния
打了一個閃 удари мълния
2) неуспех; неочакваност, неприятна случайност
不想又喫了這一閃 неочаквано отново претърпяхме този(такъв) неуспех
III собств.
1) съкр. семити; семитски
閃含 семито-хамитски
2) Шан (фамилия)


опростена форма: 依然
тълкование: 1) по предишнму, по старому, все едно и също, все така
2) увлечен; привързан

опростена форма: 更换
тълкование: сменям; подменям; заменям; променям; изменям;