Последно въведени
опростена форма: 生命
тълкование: живот; жизнен; житейски; спасителен; живот и съдба;

опростена форма: 目录
тълкование: съдържание, индекс, указател (в книга); каталог

опростена форма: 例如
тълкование: например, като например

опростена форма: 保健
тълкование: съкр. опазване на здравето, здравеопазване

опростена форма: 严重
тълкование: сериозен, опасен, напрегнат

опростена форма: 资源
тълкование: източник на средства, ресурси (икономически, човешки)

опростена форма: 刺激
тълкование: дразня; раздразвам; стимул; стимулация;

опростена форма: 宿舍
тълкование: общежитие

опростена форма: 行李
тълкование: багаж, вещи

опростена форма: 吊唁
тълкование: почитам паметта на починалия и изразявам съболезнование