Последно въведени
опростена форма: 首先
тълкование: преди всичко, първа работа, първо по важност; най-напред, първо

опростена форма: 惯例
тълкование: 1) общепринети правила; обичай
2) прецедент, установена практика

опростена форма: 临时
тълкование: 1) в нужния момент; когато потрябва
2) извънреден; временен

опростена форма: 竖脊肌
тълкование: мускул, изправящ гръбнака (musculus erector spinae)

опростена форма: 相处
тълкование: заедно да живеем; заедно да работим; да се разбираме; съвместно съжителство

опростена форма: 而已
тълкование: и толкова; само толкова; не повече; само; и нищо повече;

опростена форма: 为何
тълкование: по каква причина, защо

опростена форма: 沃伦
тълкование: Волен (име)

опростена форма: 乔治
тълкование: Джордж (George)

опростена форма: 安东尼奥
тълкование: Антонио