Последно въведени
опростена форма: 内涵
тълкование: nèihán
филос. съдържание (на понятие);

конотация


опростена форма: 萨摩亚
тълкование: (sàmóyà)Самоа

萨摩亚独立国 (Независима държава Самоа)

опростена форма: 十年
тълкование: 1) десетилетие, 10 години, декада
十年九不遇 от десет години не сме се срещали девет (обр. в знач.: крайно рядко)

2) дълго време五十年代
петдесетте години

二十年代
двадесетте години

十年早上
10 години по-рано

十年以来
за последните 10 години

已历十年
минаха вече десет години


今后十年
през следващата декада

九十年代
деветдесетте години


六十年代
шестдесетте години

十年寒窗
10 години учи сериозно в училище (преди унивеситета; колежа).

三十年代
тридесетте години

四十年代
четиридесетте години

十年烽火
десетгодишна война

今年十二月
през декември тази година

"笑一笑,十年少"
пословица "който се смее се подмладява с 10 години"

十年如一日
десет години прави едно и също/не се променя

守了十年寡
десет години стои вдовица

一去三十年
минаха 30 години откакто си тръгна

考了十年古
десет години се занимава с изучаване на древността

离家了十年
10 години откакто напусна дома

一别二十年
20 години, откакто се разделихме

十年制学校
десетгодишно/десеткласно училище


五十年周年纪念
петдесетилетна годишнина

人生十年日幼
в живота на човека десет години е детската възраст

最高可囚十年
максималната присъда може да е 10 години затвор

国际水文十年
Международно хидрологично десетилетие

年十一甫入学
постъпи/тръгна на училище на 11 години

在二十年期间
в течение на 20 години


十年制义务教育
задължително 10 годишно образование.

她头十年就死了。
Тя почина преди 10 години.

(十年制)完全中学
Пълно обучение (от детска градина до последните години на гимназията).

他连任十年大使。
Той беше посланик в продължение на 10 години.

二十世纪二十年代末
в края на 20-те години на 20 век

经过十年的磨砺
минаха 10 години в голямо усърдие

我姑姑守寡三十年。
Моята леля остана вдовица за 30 години.

联合国国际法十年
Десетилетие на международното право на ООН.

二十世纪六十年代
шестдесетте години на XX век

在今后的二十年内
през следващите 2 декади (20 години)

Десетилетие на Международни океанографични изследвания 国际海洋调查十年


判处有期徒刑十年
осъждане на 10 години затвор

汉之为汉, 几四十年矣
Ето вече почти 40 години, откакто ханското семейство стана династия Хан.

十年一晃就过去了。
Неусетно минаха десет години.

志愿人员国际年十周年
Десета годишнина на Международната година на доброволцитеопростена форма: 连续
варианти на превод: непрекъснато
тълкование: едно след друго; серийно; постоянно, без почивка; постъпателно...

опростена форма: 行星
тълкование: 1) планета
外行星 астр. външни (горни) планети (от Марс до Плутон)

内行星 астр, вътрешни (долни) планети (от Меркурий до Венера)

八大行星(八行星) осем големи планети [на Слънчевата система] (без Плутон)

小行星 малка планета; астероид

类地行星 планети от земна група

2) планетарен/планетен大行星 голяма планета

小行星 малка планета

一等行星 главна планета


本行星
основни (големи) планети

地类行星
планет, сходни със Земята

行星方照
квадратура на планета

行星齿轮
сателитна (спътникова) предавка


行星之冲
противостояние на планета


行星(上)着陆
кацане на планета

行星大气{层}
атмосфера на планета

行星的运动
движение на планета

行星的大距
елонгация на планета行星间的空间
междупланетно пространство

行星际{长途}飞行
междупланетен полет

行星地球间的
намиращо се между орбитите на Земята и друга планета

行星运动规律
закон за движение на планетите


太阳系行星探测
изследване на планетите от Слънчевата система

(行星)云层照相机
камера за обзор на облачната покривка на планета

气态包层(行星的)
газова обвивка на планета

行星回转的周期
период на въртене/завъртане на планета

冥王星被剔出行星
Плутон е задраскан/изключен от списъка на планетите

向(太阳系)行星飞行
полет към планета/планети от Слънчевата система


向太阳系外行星飞行
полът към външни планети от Слънчевата система

大行星(木星, 土星, 天王星, 海王星)
планети-гиганти Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

地球型行星(水星, 金星, 地球, 火星)
планети от земната група (Меркурий, Венера, Земя, Марс)

行星绕着太阳运转。
Планетите се въртят около Слънцето.


重力影响圈(行星的)
окръжност/кръг на гравиатационното влияние на планетите

(宇航)自动行星际站
МАС междупланетна автоматична станция


导航行星(金星, 火星, 木星, 土星)
планети, използвани за навигация (Венера, Марс, Юпитер, Сатурн)

发生在行星外的事件
извънпланетни събития


行星际磁场{的}不对称
асиметрия на магнитното междупланетно поле

行看星星之火, 燃成熊熊之焰
От искрите става пламък/огън.氧带(行星大气层中的)
пояс от кислород в атмосферата на планета

引力(地球, 月球和行星的)
сила на тежестта (земна, лунна и планетна)恒星和行星物理学实验室
Лаборатория по физика на звездите и планетите{航天器}到达{行星邻域}日期
дата на идване/пристигане на космическия летателен апарат в близост до планета

太阳系内行星(水星, 金星, 地球, 火星)
вътрешни планети на Слънчевата система(Меркурий, Венера, Земля, Марс)

控制渡越(例如由一行星到另一行星)
управляем полет

太阳系外行星(木星, 土星, 天王星, 海王星, 冥王星)
външни планети на Слънчевата система (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон)

地球和其他行星都绕太阳运行
Земята и други планети се въртят около Слънцето.


温室效应(指行星内层大气温度升高)温室效应
парников ефект

用自动化设备对行星的研究(探索)
изследване на планета/планети с помощта на автомат/автомати


опростена форма:
тълкование:

бот. ангелика (Angelica)


опростена форма: 藉口
тълкование: jièkǒu
под предлог; оправдание...; търси си предлог/оправдание

опростена форма: 享受
тълкование: xiǎngshòu
ползвам се с благо; наслаждение

наслаждавам се

опростена форма: 清醒
тълкование: (Qīngxǐng) трезвен; трезв

опростена форма: 现实主义
тълкование:
реализъм; реалистически
社会主义现实主义 социалистически реализъм
现实主义者 реалист
неореализъм 1) лит., изк. 新现实主义 xīnxiànshízhǔyì, 新现实派 xīnxiànshípài

реалистически 2) (за литература и изкуство) 现实主义[的] xiànshízhǔyì[de], 写实主义[的] xiěshízhǔyì[de]

реалистически стил - 现实主义的风格

реализъм като настройка/отношение 1) 现实主义态度 xiànshízhǔyì tàidu
реализъм в планирането на стопанството - 制定经济计划时的现实主义态度
2) лит., изк. 现实主义 xiànshízhǔyì
критически реализъм - 批判现实主义
социалистически реализъм - 社会主义现实主义

реалист 1) 现实主义者 xiànshízhǔyìzhě, 实事求是的人 shíshì qiúshì-de rén
трезв реалист - 清醒的现实主义者
2) (в литературата и изкуството) 现实主义者 xiànshízhǔyìzhě, 写实主义者 xiěshízhǔyìzhě

нереалистически 〔形〕 ⑴不现实的, 不合乎实际的. ~и проблеми 不切合实际的问题. ⑵非现实主义的(指文学、艺术). ~о изкуство 非现实主义艺术. ~и художествени течения 非现实主义文学流派.

антиреализъм 〔阳〕反现实主义.

критически реализъм 批判现实主义


жизнеутвърждаващ социалистически реализъм - 生气勃勃的社会主义现实主义


сюрреализм 超现实主义 chāoxiànshízhǔyì

соцреализъм 社会主义的现实主义
现实主义诗人
поет-реалист现实主义的风格
реалистически стил

清醒的现实主义者
трезв реалист革命现实主义和革命浪漫主义相结合
съчетаване на революционния реализъм с революционния романтизъм