Последно въведени
опростена форма: 摘要
тълкование: резюме; абстракт (на статия); избирам най-важното; конспектирам

опростена форма: 图像二值化
тълкование: бинаризация на изображения

опростена форма: 特征提取
тълкование: извличане на признаци (комп., в машинно обучение)

опростена форма: 硬件加速
тълкование: хардуерно ускорение

опростена форма: 记忆
тълкование: памет; възпоминание; съхранявам в паметта; помня; по памет; мнемоничен; спомен;


опростена форма: 尼克莱
тълкование: Николай

опростена форма: 优雅
тълкование: изящен, елегантен; грациозен (за човек)

опростена форма: 举止优雅
тълкование: изящни маниери

опростена форма: 基本上
тълкование: основно

опростена форма: 子弹
тълкование: патрон; снаряд; куршум