Последно въведени
опростена форма: 不情之请
тълкование: събрах смелост да се обърна към Вас с молба;
имам скромна молба;

опростена форма: 引脚
тълкование: техн. извод; контакт; краче (напр. на интегрална схема)


опростена форма: 整体
тълкование: [единно] цяло, неделимо; монолит; цял, цялостен, монолитен; всестранен, сумарен; всичко; като цяло

опростена форма: 作用
тълкование: 1) роля, значение; употреба, приложение, функция; действие; хим. процес
起 ... 作用 или 發生...作用 играя (някаква) роля, имам (някакво) значение

2) в сложни термини след глаголната основа образува името на съответните процеси:
― 同化 асимилирам
― 同化作用 асимилиране, асимилация;
― 刺激 стимулирам
― 刺激作用 стимулация;
― 積聚 акумулирам
― 積聚作用 акумулиране; акумулация

опростена форма: 模拟
тълкование: подражавам;
имитирам;
копирам;
симулирам;
симулация;
моделирам;
моделиране;
аналогов (като противоположност на цифров)

опростена форма: 调节器
тълкование: 1) тех. регулатор
2) муз. регистър

опростена форма: 分别
тълкование: разминаване; разлика;

опростена форма: 截止
тълкование: 1) прекратявам, преустановявам (от определен момент във времето)
2) ел. критичен, пределен

опростена форма: 注意事项
тълкование: особени положения;
особени указания;
това, на което следва да се обърне внимание;

опростена форма: 在于
тълкование: заключава се, съдържа се в...; състои се, зависи от...