Последно въведени
опростена форма: 记忆
тълкование: памет; възпоминание; съхранявам в паметта; помня; по памет; мнемоничен; спомен;


опростена форма: 尼克莱
тълкование: Николай

опростена форма: 优雅
тълкование: изящен, елегантен; грациозен (за човек)

опростена форма: 举止优雅
тълкование: изящни маниери

опростена форма: 基本上
тълкование: основно

опростена форма: 子弹
тълкование: патрон; снаряд; куршум

опростена форма: 身材
тълкование: тяло, фигура, телосложение; ръст

опростена форма: 成为
тълкование: ставам (някой, нещо), превръщам се в (някого, нещо)

опростена форма:
тълкование: [灶 съкр. вм. 竈], същ.

1) кухненско огнище; плоча на ковашко огнище; пещ (напр. в солници)
廚房有一個竈 в кухнята има огнище
塞井夷竈 да затрупам кладенеца и сравнявам със земята ковашкото огнище]
煤竈 пещ за палене с въглища
電竈 електрически котлон
鹽竈 солници
煤(柴)竈 печка с въглища (с дърва)

2) рел. бог на Домашното огнище, патрон на дома (семейството; преди Нова година докладва

玉皇 на Ясписовия владика за положението в семейството)
竈祀 принасяш в жертва на бога на Домашното огнище

опростена форма: 积极
тълкование: активно; енергично; дейно; активен; енергичен; деен;