Последно въведени
опростена форма: 何首乌
тълкование: хъ-шоу-у; хъ шоу у; фо-ти;
Polygonum multiflorum Thunb.
Radices Polygoni multiflori

опростена форма: 单口相声
тълкование: комедиен монолог; сяншан под формата на монолог; сатиричен скеч-монолог;

опростена форма: 月尾
тълкование: Края на месеца; последните няколко дена на месеца.

опростена форма: 瓜子
тълкование: 1) [тиквени] семки
2) краставица

опростена форма: 勉强
тълкование: 1) насила, неохотно, без желание, по принуда (напр. нещо за правене, за съгласяване...)
2) старая се
3) яп. уча се, занимавам се
4) неубедителен


опростена форма: 腐败
тълкование: корупция

опростена форма: 智能
тълкование: ум, интелект; разум; способности; интелигентен;

опростена форма: 回复
тълкование: huífù
възстановявам, възобновявам, реставрирам; възстановяване, реставрация
huífù, huífu
отговарям; отговор
huífu
отказвам вежливо, намеквам учтиво за [своя] отказ

опростена форма: 算法
тълкование: алгоритъм

опростена форма: 寻找
тълкование: търся; издирвам; диря