Zhongbaotong.com - китайско-български речник онлайн
 
За настоящия проектСайтът, който виждате срещу вас, е посветен на китайския език и култура; изграден е и се поддържа от любители на китайския език. За сайта е важно да знаете следните неща:- Този сайт е изграден и се поддържа от ЛЮБИТЕЛИ, изучаващи китайски език като хоби. Сайтът по никакъв начин не изземва ролята на специалистите по китайски език и на учебните заведения, където този език се преподава. Ако се налага да използвате китайски език на места, където е от значение да не се изложите, или пък за важни и отговорни неща като попълване на документи, за разговори, свързани с бизнес, лечение и други мероприятия, касаещи живота и здравето, то задължително потърсете услугите на професионален синолог.- Основната цел на този сайт е да подпомага изучаващите китайски и български език, и да носи радост. Проектът няма комерсиална цел и поне засега не се очертава да има такава.- Идеални неща на този свят не съществуват. В тази връзка, ако забележите какъвто и да е пропуск в сайта, молим великодушно да простите и да ни уведомите на admin@zhongbaotong.com . Ако забележката е основателна, съответният проблем ще бъде коригиран своевременно.- Този сайт няма нищо общо с политика, а също и за в бъдеще няма да има.- Авторски права при използване на чужди материали. Старанието ни при изграждане на този сайт е да се използват материали, създадени специално за сайта. Независимо от това, в редица случаи се налага използване на материали от трети страни. В такива случаи цитираме източника, и, ако е практически възможно, се стремим да се сдобием и със съответните разрешения. Възможно е обаче, несъзнателно да засегнем нечии авторски права – в случай, че установите проблем от такова естество, преди да се нахвърлите с обвинения към нас, най-учтиво молим, добронамерено да ни уведомите на admin@zhongbaotong.com и да обсъдим проблема. Ако се окаже, че наистина сме нарушили правата на някого, непременно ще коригираме проблема доброволно и своевременно.- Авторски права при използване на материали от този сайт. Ако желаете да използвате материали от този сайт, може да направите това с единственото изискване да посочите името и адреса на сайта като източник.- Сътрудничество: винаги сме отворени към сътрудничество, както и за съвети и предложения. Ще се радваме ако споделите мнението си за нашия сайт на admin@zhongbaotong.com.- Независимо, че бе казано вече, ще повторим пак: не носим отговорност за каквито и да е щети, произлезли от неточности, грешки и недомислици в материали, публикувани на този сайт! Потребителите носят цялата отговорност за използването на този сайт! Ако е необходимо да използвате китайски език за отговорни и/или професионални цели, то този сайт НЕ МОЖЕ да ви помогне – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се обърнете към професионален китаист!- Изказваме специални благодарности на собствениците на сайта SEO-форум без чиито разбиране, подкрепа, активно съдействие и много труд проектът "zhongbaotong.com" не би могъл да бъде реализиран.Пожелаваме ви приятни мигове, прекарани на нашия сайт!