Модифициране на съществително със спецификатор и/или число (цифра)