(gēn)jù…(根)据 - според, в съответствие, съгласно, на основание...