Пропускане на частицата 的 de (модификатори - продължение)