Изразяване на завършеност, минало време и промяна на състоянието