Глаголът за притежание и съществуване: 有 yǒu „има“, „е“.