„Слаби заповедни думи“ – Социални и морални задължения