Указване, че дадено действие е завършено или минало