Означаване, че дадено действие не се е случвало в миналото