Глаголи, изразяващи действия с отворен край и обекти, свързани със задължения