Промяна-на-състоянието глаголи и траене/продължителност