Предлози, които показват местоположението във времето или пространството - без участие на движение