Предлози, които показват действие, извършвани спрямо референтна точка – без участие на движение