Предлози, които показват, съвместно изпълнение на действие