Предлози, които показват на бенефициента на действие, извършено от друго