Наречие 还/還 hái „ в добавка, все още, също, друго“