Адресиране на писма и пликове - Специална терминология за подателя и получателя