Адресиране на писма и пликове - Формат на хоризонтален плик (използван широко в Китай).