Адресиране на писма и пликове - Формат на вертикален плик (често използван например в Тайван)