Адресиране на писма и пликове - Термини, които се използват в адресите и техния ред на изписване