Привличане на вниманието чрез извинение за намесата