Искане/Помолване на повторение или по яснение на говоримия език