Предоставяне на информация за индентифициране/разпознаване на китайските йероглифи