Формално развитие на тема - Въвеждане на допълнителни точки