Формално развитие на тема - Обобщение и заключение