Телекомуникация и електронна комуникация: телефони, Интернет, пейджъри и факс.