Книжовни/литературни маркери за отрицание: 无/無 wú и 非 fēi