Изразяване на притежание в официалния, писмен китайски език