Изравнители изречения: идентифициране или описване на субекта със съществителна фраза в предиката