Описване на общо или минало изпълнение на действие чрез обстоятелствена фраза за начин