Описание на изпълнението на действие, когато глаголът заема мястото на допълнението