Модифициране на описанието на действието с интензификатори