Модифициране на описанието на действието с отрицание