Използване на 没 méi с резултативни глаголи за означаване, че няма завършеност или, че не е постигнат даден резултат