Означаване на способността да се достигне до завършване на действия или постигане на резултат: потенциалните инфикси 得 de и 不 bu