Използване на резултативни глаголи за отбелязване, че даден резултат не може да се постигне, каквото и да става/независимо от всичко