Показване, че всички съществителни фрази са еднакви