Показване, че съществителните фрази споделят едно и също свойство/качество