Показване, че всички съществителни фрази не са еднакви