Показване, че съществителните фрази са различни в някакво отношение