Сравнение на съществителните фрази по отношение на статичните глаголи