Сравняване на съществителни фрази по отношение на модални глаголни фрази