Сравнения: Съществителна фраза1 е много повече AV отколкото съществителна фраза2