Сравнения: Съществителна фраза1 е малко повече AV от съществителна фраза2