Сравнения: Съществителна фраза1 е повече прилагателен глагол съществителна фраза2 с определен процент