Изразяване на представяне, което е по-малко отколкото нечие друго представяне по някакъв начин