Използване на 在 zài и 正在 zhèngzài за отбелязване на произтичащи действия в сегашно време