Използване на финалната частица ne за показване на протичащи ситуации в настоящето