Използване на 着/著 zhe за подчертаване на неща, които се извършват в момента или за състояние в настоящето